Sigholm Projektledning är med och leder uppbyggnaden av framtidens hållbara samhälle

Grunden i vår praktik är gedigen teoretisk kunskap, influerat av Leanfilosofins perspektiv på värdeskapande och produktivitet och lärande, kombinerat med en fakta- och datadriven problemlösning. Vi är ett innovativt bolag och försöker såväl internt inom bolaget som i uppdragen tillsammans med våra kunder arbeta utifrån ett agilt och dynamiskt arbetssätt.

Nyckeln till framgång i våra projekt är vår förmåga att involvera och engagera medarbetarna i kundernas organisation för att både utforma lösningar anpassade utifrån de specifika förutsättningarna och säkerställa det ansvarstagande som krävs för långsiktigt hållbara resultat. Vi jobbar genom standardiserade arbetssätt, uppföljningsrutiner, mötesstrukturer och kommunikationskanaler.'

Vår idé är att driva projekten effektivt, med ödmjukhet och tydlig kommunikation hantera intressenter, med disciplin kontinuerligt dokumentera och göra regelbundna uppföljningar och med engagemang och initiativrikt ledarskap skapa en kreativ miljö för att upprätthålla kvalité samt följa budget och tidplan.Bygg & Anläggning

Med specialistkompetens inom Bygg- & Anläggning kan vi agera både rådgivare och/eller faktiska byggprojektledare. Rätt kvalitet och kvantitet i rätt tid till rätt kostnad för att skapar mervärde för våra kunder. Vi arbetar i ett nära samarbete med våra kunder därför börjar våra projekt alltid med att vi tillsammans klargör målsättningarna. Omsorgsfullt formulerade riktlinjer och mål tillsammans med noggrann planering vid start lägger grunden för ett lyckat projekt. Denna dialog följer vi sedan kontinuerligt upp under projektets gång.CCS & CCU - din helhetspartner inom avskiljning av koldioxid

Sverige och världens klimatmål är ambitiösa och det är bråttom att nå dem. Redan 2045 ska Sverige ha noll nettoutsläpp av koldioxid. En viktig del av lösningen är CCS och CCU som innebär att koldioxid, som annars hade släppts ut i atmosfären, fångas in och lagras eller används. Sigholm är en helhetspartner som ger dig en trygg väg framåt i vägvalen och agerar strategiskt och operativt i processerna som avser målet. Med erfarenhet och kunskap inom olika tekniker för CCS och CCU, finansieringsmöjligheter och ett brett kontaktnät hjälper vi bolag genom hela resan - från behovs- och marknadsanalyser och teknisk förståelse, till ansökningar om finansiering och förstudier och projektgenomförande. Vi har redan kunskapen inom underhåll och då vet vi också hur vi ska starta och avsluta ett projekt.

En inblick i våra uppdrag

Förstudie för ett ångande projekt

Läs case
En inblick i våra uppdrag

Modernisering av generator ger minskade underhållskostnader

Läs case
En inblick i våra uppdrag

Tillbyggnad av lokaler för att möjliggöra bygget av Mälarenergis Block 7

Läs case
En inblick i våra uppdrag

Undervattenprojekt för att säkra en kylvattenkulvert från 70-talet

Läs case
En inblick i våra uppdrag

Förstärkning av ventilation för att minska luktproblem i Västerås

Läs case
En inblick i våra uppdrag

Fastighetsprojekt för att skapa en effektivare organisation för Mälarenergikoncernen

Läs case
Se fler uppdragscase

Projektstandard

Vi på Sigholm Projekt har sedan starten kontinuerligt utvecklat vår projektstandard, för att kunna leda projekt på en strukturerat och effektivt sätt. Vår projektstandard är utformad på ett sätt så att nyexaminerade byggnadsingenjörer ska förstå vad det är som ska göras från idé och förstudie till överlämning och avslut. Den är utformad så att de seniora ska få sig en påminnelse om att de in glömmer något även om det har lett ett flertal projekt.

Förstudierutiner

Eftersom Sigholm Projekt letar efter komplexa projekt och vill överlämna dessa med en god kvalitet, är det viktigt att ha en gedigen och genomarbetad förstudie samt rutin för detta. Vi vill och försöker komma in så tidigt som möjligt i projektprocessen hos kund för att kunna leda förstudien till ett lyckat projekt till slut.

Projektplan

Om förstudien är väl genomarbetad av projektledaren och godkänd av projektet kan mycket information tas från den till projektplanen. Sigholm Projekt har lett flertalet projekt inom industri, infrastruktur och kontor och vi har skapat oss ett väldigt stort kontaktnät inom branschen. Detta medför att vi har och kan få mycket information om relaterade projekt och hur vi kan göra bra kalkyler till projektplanen.

Standarder för uppföljning på mål

God planering och faktadriven måluppföljning möjliggör att alla ser samma bild och att det går att hitta vägar framåt. Sigholm har ett antal strategiska fokusområden till vilka det finns kopplade mål, nyckeltal och strategier. Dessa är nedbrutna till specifika och engagerade mål för både organisationen och medarbetarna. Måluppföljning sker löpande varje vecka, månad, kvartal och år.

Dokumentstandard

I projektstandarden finns tydliga riktlinjer för hur dokument ska hanteras och märkas, för att alla ska göra likadant, detta är även för att det ska vara lätt att kunna söka upp. Det finns en tydlig mappstruktur, med tydliga instruktioner för varje del och moment av ett projekt. Vi är vana vid att hantera dokument av alla typer även konfidentiella dokument hos kund.

Avslutsrapport

I avslutsrapporten lägger vi stor vikt vid att få erfarenhetsåterkoppling, både i projektet, hos kund och internt på Sigholm. För att lära sig mer och utvecklas som projektledare.

Intresserad av hur vi kan hjälpa din organisation?

Vi har jobbat både med planering, revision, drift och underhållsfrågor i många år. Vi tror att erfarenheten av att ha jobbat med driftfrågor är en stor fördel för att stötta en digitaliseringsresa hos våra kunder.

Låt oss kontakta dig

Isabell Stoor

VD Sigholm projekt
+46(0)70 290 61 25
isabell.stoor@sigholm.se