Vi hjälper energibolagen skapa hållbara investeringar och konkurrenskraftig prissättning

Vi stöttar energibolagen hela vägen från bränsleinköpet, genom anläggningen, till slutkundens faktura med utredningar och projektledning för att göra hållbara investeringar och skapa konkurrenskraftig prissättning. Det bästa för kunden, anläggningen och slutkunden.


Produktionsplanering

Stöttning och uppföljning av den dagliga, kortsiktiga och långsiktiga (produktionsplanen).

Prismodell

Utvärdering av befintlig prismodell, framtagande av ny modell samt stöttning vid implementering av ny prismodell.

Nätutredning

Genomlysning av data från fjärrvärmenätet för identifiering av svaga punkter (med) visualisering för ökad förståelse.

Data-analys

Genomlysning av produktionsdata för identifiering av förbättringsåtgärder i anläggningen för en bättre anläggnings och miljöprestanda.

Förstudie

Framtagande av utredande underlag för ny- och reinvesteringar i (anläggningen).

Bränsleplanering

Stöttning vid planering och inköp av bränsle med hänsyn till lagringsmöjligheter och tillgång.

Drift- och underhållsstöd

Operativ stöttning och ledning av drift- och underhållsrelaterade frågor såsom revisionsledning, anläggningsförbättringar, rondering (och den dagliga verksamheten).

En inblick i våra uppdrag

Externt stöd för en opartisk bedömning av prismodell och tjänstepaketering

Läs case
En inblick i våra uppdrag

Ny prismodell gav stabilare intäktsström och ökad kundnöjdhet

Läs case

Intresserad av hur vi kan hjälpa din organisation?

Vi har jobbat både med planering, revision, drift och underhållsfrågor i många år. Vi tror att erfarenheten av att ha jobbat med driftfrågor är en stor fördel för att stötta en digitaliseringsresa hos våra kunder.Låt oss kontakta dig

Niclas Sigholm

Säljansvarig norra sverige
+46(0)70 290 60 09
niclas.sigholm@sigholm.se

Henrik Näsström

Säljansvarig södra sverige
+46(0)70 290 77 07
henrik.nasstrom@sigholm.se