Sigholm Projekt är med och leder uppbyggnaden av framtidens hållbara samhälle

Sigholm Projektledning tar sig an de komplexa projekten med mycket höga krav på ledarskap, kommunikativ förmåga och uppföljning. Detta är något som vi har en lång erfarenhet av och som gjort att vi har ett stort kontaktnät inom branschen. Att jobba aktivt med alla intressenter i så stora projekt som vi ingår i är helt avgörande. God planering och faktadriven uppföljning möjliggör att alla ser samma bild och att det går att hitta vägar framåt.


Läs mer om oss
En inblick i våra uppdrag

Fastighetschef på Svenska Kraftnät

Läs case
En inblick i våra uppdrag

Förstudie för ett ångande projekt

Läs case
En inblick i våra uppdrag

Modernisering av generator ger minskade underhållskostnader

Läs case
En inblick i våra uppdrag

Tillbyggnad av lokaler för att möjliggöra bygget av Mälarenergis Block 7

Läs case
En inblick i våra uppdrag

Undervattenprojekt för att säkra en kylvattenkulvert från 70-talet

Läs case
En inblick i våra uppdrag

Förstärkning av ventilation för att minska luktproblem i Västerås

Läs case
Se fler uppdragscase

Våra kunder - framtidens ledare inom energi & infrastruktur

Vi anser att alla organisationer och företag behöver ta ansvar för att bidra till en bättre morgondag. För oss innebär det att skapa innovativa lösningar och påverka samhällets utveckling i en positiv och hållbar riktning. Vi hjälper företag och aktörer som vill förverkliga sina idéer, drömmar och visioner. Tillsammans skapar vi strukturen, metoderna och verktygen för att ni ska lyckasFör hållbara och meningsfulla insatser för framtidens samhälle

Rätt person på rätt plats med rätt kunskaper och vilja skapar de bästa förutsättningarna för verksamheten och engagerade medarbetare. En individuell utveckling främjar balansen mellan olika kompetensprofiler.

Jobba hos oss