Genom vår långa erfarenhet av energibranschen har vi skapat långsiktiga partnerskap med energibolag över hela Norden.

Genom att kombinera förståelse för energiaffären och hur både produktion och distribution fungerar i praktiken har vi hjälpt flera bolag med effektivisering och digitalisering.

Energibolag idag ställs inför en snabbföränderlig omvärld med högre förväntningar från kunder, samhälle och ägare samtidigt. Eftersom högre målsättningar förutsätter förändringar i både strategi, ledning och beteenden så behövs ny kunskap. Sigholm erbjuder det stödet energibolag behöver för att förstå omvärlden, navigera strategiskt och implementera nya arbetssätt i organisationen.


Verksamhetsutveckling

Vi hjälper våra kunder ta fram och förverkliga långsiktigt hållbara strategier utgående från var de står idag och de ambitioner som finns att utveckla verksamheten.

Läs mer

Projektledning

Vi lär oss kundens arbetsprocesser och tar därefter fram kundspecifika förbättringsförslag som vi hjälper till att driva igenom

Läs mer

Digitala lösningar

Med en tydlig struktur och metodik leder vi digitaliseringsprojekt för att effektivisera kundens verksamhet.

Läs mer

Kommunikation

Med branschspecifika anpassningar av underhållsstandarder i kombination med effektiva arbetsprocesser hjälper vi våra kunder öka tillgängligheten på sina anläggningar.

Läs mer

Energisystem

Vi stöttar energibolagen hela vägen från bränsleinköpet, genom anläggningen, till slutkundens faktura med utredningar och projektledning

Läs mer

En inblick i våra uppdrag

Ny ackumulator ska framtidssäkra för höga effekttoppar

Läs case
En inblick i våra uppdrag

Nya arbetsprocesser lyfte systemanvändningen för Bodens Energi

Läs case
En inblick i våra uppdrag

Block 6 - En världsunik anläggning som blev klar på rekordtid

Läs case
En inblick i våra uppdrag

Sammanslagning av Skövde Värmeverk och Skövde Elnät

Läs case

Intresserad av hur vi kan hjälpa din organisation?

Vi har jobbat både med planering, revision, drift och underhållsfrågor i många år. Vi tror att erfarenheten av att ha jobbat med driftfrågor är en stor fördel för att stötta en digitaliseringsresa hos våra kunder.

Låt oss kontakta dig

Niclas Sigholm

VD Sigholm Tech
+46(0)70 290 60 09
niclas.sigholm@sigholm.se

Isabell Stoor

VD Sigholm Projekt
+46(0)70 290 61 25
isabell.stoor@sigholm.se