Ladda ner nycklarna till framgångsrik underhållsrevision

I detta white paper går vi igenom:
• Hur du sätter upp mål för revisionen
• Hur du strukturerar upp planeringsinsatser
• Hur du skapar en strukturerad aktivitetshantering
• Hur du anpassar kommunikationen utifrån mottagaren
• Viktiga delar att ta i beaktande under revisionen
• Hur du effektivt följer upp revisionen och prioriterar förbättringsåtgärder

Fyll i din information


Genom att ladda ner materialet godkänner jag att mina uppgifter hanteras enligt Sigholms personuppgiftspolicy.