Maximera värdet från er underhållsverksamhet

Tillbaka

Viktor Andersson

Verksamhetsutvecklare

En viktig fråga för bolag inom anläggningstung industri är hur underhållsverksamheten kan bidra med så mycket värde som möjligt. För att ta reda på det har vi på Sigholm utformat fem kontrollfrågor du kan ställa i din organisation för att hitta möjligheter till ökat värdeskapande. I detta inlägg beskriver vi frågorna i korthet, men vill du läsa mer så har vi sammanställt en PDF med mer information att ladda ner.

 

1. Hur jobbar vi resurseffektivt i underhållsverksamheten?

Den första frågan låter för många självklar men är mer komplex än man kan tro. Resurseffektivitet handlar inte bara om att respektive tekniker ska kunna utföra ett specifikt jobb så snabbt som möjligt. Det handlar även om att minska slöserier i de övriga stegen av ett jobb.

 

2. Hur arbetar vi långsiktigt förebyggande?

Förebyggande underhåll, alltså det underhållsarbete som utförs för att utrustning inte ska tappa funktion, är en av de viktigaste punkterna i underhållsverksamheten. Men hur minskar vi risken för att förebyggande jobb faller mellan stolarna?

 

3. Hur bidrar underhållsverksamheten till anläggningsutveckling?

Den tredje frågan handlar om vilka rutiner och processer som finns för att säkerställa att den stora informationsmängd underhåll sitter på också ligger till grund för anläggningsutvecklingsbeslut.

 

4. Hur underlättar underhållsverksamheten produktionsplaneringen?

En del av underhållsverksamhetens ansvar bör vara att underlätta produktionsplaneringen i så hög grad som möjligt. Det kan göras genom att ta hänsyn till driften vid jobbplaneringen och att därmed också flagga för behov av avställningar i tid.

 

5. Hur bidrar underhållsverksamheten till en ökad tillgänglighet genom bättre driftrutiner?

En effektiv kommunikation mellan drift och underhåll kan medföra stora fördelar för bolaget. Det är inte ovanligt att fel upptäcks vid underhållsarbeten som skulle kunna undvikas, eller åtminstone fördröjas, om driften justerades en aning.

Ladda ner den fullständiga artikeln

5 kontrollfrågor för ökat värdeskapande i underhållsverksamheten

Ladda ner