Rekryteringsprocessen på Sigholm

För oss är det lika viktigt att du väljer oss som att vi väljer dig. Vi behöver alla olika förutsättningar för att utmanas och utvecklas och i rekryteringen försöker vi alltså se om det du behöver matchar det vi kan erbjuda och om vi därmed kan vara rätt för varandra. Det gör att vi fokuserar mycket av tiden i vår rekryteringsprocess på att lära känna dig som person och förstå vad som är viktigt för dig för att trivas och utvecklas. Ingen rekrytering blir den andra lik i vår strävan efter att ha genuina och intressanta samtal om dig och vad som är viktigt för oss och vår omvärld.

Ett värderingsdrivet bolag

Oavsett vilken roll du söker hos oss eller vad du har för tidigare bakgrund tror vi att det är viktigt att vi är enade kring våra grundläggande värderingar och filosofin inom bolaget. Vi är ett värderingsdrivet bolag och är inget mer och inget mindre än våra gemensamma förmågor och krafter. Att vilja vara del av den resan och genom ditt självledarskap ta ansvar är avgörande för att du ska trivas på Sigholm. Ett av våra ledord är ”feedback är en rättighet”. Bli därför inte förvånad om vi redan vid din ansökan lämnar feedback kring vad vi uppskattat samt var det kan finnas utvecklingspotential. Ett annat ledord är ”dela med omtanke”. För oss innebär det att vi så långt det är möjligt är transparenta med information. De här två tillsammans gör att vi strävar efter att ge så mycket och ärlig respons vi kan kring vår uppfattning och eventuella orosmoment under processens gång.

Är du vår nästa energikälla?

Det hela börjar med att du skickar in din ansökan på oss, som gärna får innehålla information om varför du tror att Sigholm är en passande arbetsplats för dig. Tänk också på att skicka in materialet på det språk annonsen är skriven på, då detta ofta är anpassat utifrån den specifika rollen och våra kunders behov och arbetsplats. Det här ger oss en bra grund att utgå ifrån.  

När vi har tittat på din ansökan får du alltid ett besked från oss oavsett utfall. Väljer vi att gå vidare i processen blir nästa steg en intervju eller två. De kan ske på telefon, digitalt eller på något av våra kontor. Vi som genomför intervjuerna är oftast personer som kommer ingå i din framtida arbetsgrupp. Vi hoppas att det ger dig en bild av dina framtida kollegor och svar på de frågor du kan tänkas ha angående företag, arbetssätt och roll. 

Syftet med intervjuerna är att gå på djupet i det som vi kallar för Sigholms DNA som består av våra ledord och förmågor. Därför kommer ett av samtalen vi har fokusera på våra ledord och ett annat testa de förmågor vi tror är nyckeln för att bli en värdeskapande medarbetare. För att förmågorna ska bli mer konkreta både för dig och för oss får du ofta göra någon form av uppgift eller case anpassat efter vad som krävs för just din roll. Efter genomförd uppgift reflekterar vi sedan tillsammans kring hur ledorden exemplifierades i uppgiften. 

I och med att vi har en platt organisation och ett fördelat ansvar som bygger mycket på självledarskap är det viktigt att du trivs med din arbetsgrupp men också med andra roller inom bolaget. Därför ser vi gärna att du senare i processen besöker oss och kanske tar en lunch med fler av dina blivande kollegor. Känner vi efter att ha pratat om kompetenser, värderingar, drömmar, mål och framtiden att vi verkligen är en bra match slutför vi rekryteringen genom att diskutera detaljer kring tjänsten och upplägget. 

Välkommen till Sigholm!

När du väl skrivit på ett kontrakt med oss vill vi direkt ge dig möjlighet att lära känna oss bättre och vi vill gärna att du blir en del av gänget så fort du kan och vill. Redan innan din första riktiga dag blir du inbjuden att vara med på våra gemensamma aktiviteter, delta i våra kommunikationskanaler och medverka i vår regelbundna kompetensutveckling. Det här gör vi för att det ska vara lättare för dig att komma in i teamet och våra arbetssätt. Vi tycker dessutom att det är kul att välkomna dig så fort som möjligt och hoppas att du också kommer uppskatta det. 

Dags för onboarding

När din första dag väl närmar sig börjar din onboarding. Vi anpassar den utifrån när du börjar, om vi har många nya kollegor samtidigt och andra förutsättningar kopplat till din roll. Vi har förberett och standardiserat så mycket vi kan av de praktiska och administrativa uppgifterna som kommer med att börja ett nytt jobb, så att du snabbt blir självgående samtidigt som det finns många stöttande kollegor att ta hjälp av. Inte minst får du stöttning av din egna PEP. Din mentor på Sigholm som ser till att peppa och stötta dig lite extra i början av din anställning men som även kommer följa din karriär och utveckling på längre sikt. Det här gör att vi får mer tid att fokusera på givande diskussioner kring utveckling och kompetensutbyte. Onboardingen är också ett sätt för dig att möta många nya kollegor från alla delar av bolaget vilket kommer ge dig en bild av den bredd av kompetenser som finns hos oss och såklart även möjligheten att lära känna ditt nya gäng. Redan första dagen får du exempelvis medverka i vår interna podcast!

Vanligtvis sker onboardingen koncentrat under cirka tre veckor där du får möta alla delar av organisationen, bli introducerad i våra arbetssätt och reflektera kring teman anpassade utifrån din roll. I andra fall har den istället spridits ut mer lågintensivt under de första månaderna. Den har skett i större grupp eller mer individuellt. Målet är dock alltid detsamma - vi vill att du ska få en lärorik och utvecklande start hos oss.

Artikeln publicerades: 01/04,2021

För oss är det lika viktigt att du väljer oss som att vi väljer dig!

Dela artikel