Något jag upplevt som väldigt utvecklande och spännande sedan jag började på Sigholm är hur kompetensutveckling inte är något separat utan i stället görs till en ständigt närvarande faktor i många av våra dagliga aktiviteter. Så fort vi får chansen söker vi möjligheter till återkoppling och reflektion för att utveckla såväl individer som bolag. Det här är verkligen stimulerande som motiverar eget tänkande och ger oss nya perspektiv. En stark tro på att feedback inte bara är en skyldighet att ge, utan också rättighet att få, genomsyrar mycket av det vi gör och genom att komma in i en miljö där det här sker aktivt och naturligt mellan kollegor har gjort att det också sker mycket mer hos mig själv.

Jag har alltid älskat att ta till mig nytt material i form av böcker, podcasts och dokumentärer. Sällan har jag dock reflekterat särskilt noga över dem, och därmed gått miste om mycket lärande. Initialt kunde jag uppleva det som krävande, att förväntas reflektera och tänka kring den bok eller artikel jag läst. Men med övning inser jag, i allt högre utsträckning, hur givande det är att formulera och dela sina tankar till andra, reflektera gemensamt och på så sätt fördjupa sin förståelse. Och nu gör jag det nästan per automatik. 

På Sigholm gör vi det här i stort som smått och det är häftigt att arbeta i en miljö där alla tycker det är naturligt att lyfta frågor och lära tillsammans. Varje vecka samlas vi till exempel för att reflektera kring något som hänt oss under veckan. Det kan kretsa kring en positiv upplevelse eller en situation där vi i efterhand hade velat agera annorlunda. I grupp vrider och vänder vi sedan på frågan och tillsammans kopplar vi det till andras erfarenheter, teori, gemensamma förmågor och företagets ledord. Att få andras perspektiv på stort och smått som jag själv upplevt är givande, och att hela tiden dra paralleller till våra gemensamma värderingar gör att våra ledord på riktigt blir levande i vardagen. 

Vi försöker anpassa formerna för kompetensutveckling utifrån våra egna behov och intressen. Det gör att det finns fler sätt att engagera sig tillsammans med sina kollegor från hela bolaget.  Det finns alltid flera bokcirklar i gång där vi träffas för att gå igenom vilka aspekter vi tar med oss från litteraturen och hur de kan eller inte kan appliceras i vår vardag. Vi lär oss också av varandra genom frukostmöten där kollegor delar med sin av sina erfarenheter och kunskaper.  Det senaste tillskottet är att jag tillsammans med några kollegor införde återkommande reflektionsstunder kring EnergiStrategiPodden. Det är ett perfekt sätt för mig som ny inom energibranschen att få mer kunskap och fördjupa min förståelse för flera av branschens viktigaste frågeställningar.

Sammanfattningsvis inser jag att ett kontinuerligt lärande och reflekterande har hjälpt mig växa, som person och kollega, och det genomsyrar allt mer av mitt dagliga liv. Jag har på kort tid skaffat ett nytt förhållningssätt, där jag aktivt tänker på hur det jag lär mig kan hjälpa mig själv och andra. Att dessutom göra det tillsammans med så engagerade vänner och kollegor är sannerligen en bonus!


//Hälsar Emmy Bergman, Managementkonsult

Artikeln publicerades: 02/03,2021

Emmy Bergman, Managementkonsult

Dela artikel