En utav de saker som jag anser gör Sigholm unikt är dess hierarkilösa organisationsstruktur när det kommer till interna roller och ansvar. Jag upplever att många organisationer ofta slänger sig med att de är platta i sin struktur men på Sigholm har vi hittat ett sätt som jag anser realiserat det i praktiken och som dessutom berikar företaget. Ett sätt som vi dessutom utvecklar och förbättrar allt eftersom vi växer och våra behov förändras. 

Hos oss på Sigholm delar vi upp allt internt arbete i operativa ansvar. Det kan vara stora ansvar så som ett personalansvar eller att driva Sigholms strategiska arbete. Det kan också vara mindre ansvar som att ha helhetsansvaret över ett system. Ingen berättar för någon annan vart den ska vara operativt aktiv. Vi tror att goda resultat kommer från engagerade medarbetare. Därför är det upp till var och en att välja vilka områden man vill vara aktiv inom, baserat på vad man själv tycker är roligt och känner att man kan bidra mest inom. Som nyanställd är det därför inga konstigheter att direkt hoppa in i strategigruppen och engagera sig, eller att starta ett nytt engagemang internt som man tror kan utveckla företaget. 

Jag brinner för hållbarhet och såg snabbt att det var ett område jag kunde bidra med till Sigholm. Det krävdes inte många steg innan jag drev det arbetet framåt med en enormt stor ansvarsfrihet dessutom. Fantastiskt va? Inga beslut behöver gå igenom en trög hierarkisk struktur i organisationen utan vi litar på att alla agerar utifrån företagets bästa inom sitt operativa ansvar. 

Mandatet att fatta beslut kommer därmed också med en förväntan att vända sig till delar eller hela företaget för att be om input, råd och feedback. Det är nödvändigt för att vi ska kunna fatta även större beslut på ett decentraliserat sätt som dessutom skapar delaktighet och transparens i beslutsfattandet.  Jag tycker att detta är ett fantastiskt sätt att inspirera medarbetare inom en organisation.

Det häftigaste är att det fungerar så bra i praktiken. Jag tror att om man trivs på sin arbetsplats vill man vara med och förbättra och utveckla den. Med den diversifierade gruppen människor vi är, lyckas vi fånga in de interna behov verksamheten har, vilket framförallt är baserat på individers intressen och engagemang. Vi lägger vår tid på rätt saker och får helt enkelt väldigt mycket gjort som grupp. Jag anser att detta är ett av Sigholm största framgångskoncept! 


//Hälsar Emmy Bergman, Managementkonsult

Artikeln publicerades: 02/03,2021

   Emmy Bergman, Managementkonsult

Dela artikel