Nycklarna till en framgångsrik underhållsrevision

Tillbaka

Timo Isaksson

Verksamhetsutvecklare

Revisioner är komplexa och ofta kostsamma projekt. En liten försening i revisionen kan få väldigt stora konsekvenser och leda till extra kostnader på i värsta fall miljontals kronor. En väl genomförd revision kan å andra sidan leda till stora förbättringar för anläggningens förutsättningar att producera. Vi ger dig nycklarna till att lyckas med din revision.

 

I detta white paper går vi igenom:
• Hur du sätter upp mål för revisionen
• Hur du strukturerar upp planeringsinsatser
• Hur du skapar en strukturerad aktivitetshantering
• Hur du anpassar kommunikationen utifrån mottagaren
• Viktiga delar att ta i beaktande under revisionen
• Hur du effektivt följer upp revisionen och prioriterar förbättringsåtgärder

 

Kvalitativt och hållbart förändringsarbete för hela organisationen
Vi tror på att sätta fokus på människan i förändringen och att anpassa angreppssättet efter kundens förutsättningar. Lyckat förändringsarbete är för oss att tillsammans med kunderna hitta hållbara strukturer som främjar lärande och kompetensutveckling. Vår breda erfarenhet av processer inom energibolag gör att vi snabbt kan identifiera kundernas utmaningar och arbeta tillsammans för att hitta lösningar som skapar vinning för alla.

Ladda ner nycklarna till en framgångsrik underhållsrevision

av Timo Isaksson

Ladda ner