Projektdesign & Miljökrav

Vi är projekt- och processledare inom samhällsbyggnadsutveckling

Grunden i vår praktik är gedigen teoretisk kunskap, influerat av Leanfilosofins perspektiv på värdeskapande och produktivitet och lärande, kombinerat med en fakta- och datadriven problemlösning. Vi använder oss av innovativa metoder och försöker såväl internt inom bolaget som i uppdragen tillsammans med våra kunder arbeta utifrån ett agilt och dynamiskt arbetssätt.

Våra tjänster

Vår målsättning är att alla våra projekt ska bidra till ekologisk-, social- och ekonomisk hållbarhet med fokus på hållbar samhällsutveckling. Vi gör det genom:

Innovationsprojekt

I våra uppdrag hjälper vi våra kunder att driva projekt från strategi till projektöverlämning och förvaltning med klimat- och energiomställningen i fokus. Med en föränderlig marknad så gäller det att vara flexibel och driva projekt i nära samarbete med alla aktörer.

Hållbarhetsprojekt

Med gedigen erfarenhet av energi och flertalet projekt med klimat- och energimål har vi utvecklat samhällsbyggnadsprojekt så som kontor, bostäder, badhus, skolor och äldreboenden. Våra projektledare är med och leder samhällbyggnadsutvecklingen och infrastrukturen för framtidens krav på hållbara samhällen.

Investeringsprojekt

Med morgondagens hållbara samhälle i fokus projekterar, byggleder och utvecklar våra projektledare fastigheter som ska hålla för en lång tid framöver. Tack vare våra tidigare projektgenomföranden och interna processer med gemensamma reflektioner håller vi oss uppdaterade på nya krav, regler och förhållningssätt.

Våra branscher

Vår målsättning är att sammankoppla olika sektorer och aktörer och dess erfarenheter som leder till lärdom för nästa projektfas. På detta sätt kan vi skapa stor skillnad mellan segment och branscher.

Energi & industri

I våra uppdrag hjälper vi våra kunder att driva projekt från strategi till projektöverlämning och förvaltning med klimat- och energiomställningen i fokus. Med en föränderlig marknad så gäller det att vara flexibel och driva projekt i nära samarbete med alla aktörer

Bygg & fastighet

Med morgondagens hållbara samhälle i fokus hjälper våra konsulter fastighetsbolag med projektutveckling och strategi för att deras fastigheter ska hålla för en lång tid framöver. Komplexa projekt med höga krav och många olika discipliner har gett oss god erfarenhet av att hantera nya regler och förhållningssätt.

Offentlig sektor & infrastruktur

Med gedigen erfarenhet av energisektorn och projekt med ambitiösa klimat- och energimål utvecklar vi olika typer av anläggningar, byggnader och samhällsfastigheter. Våra konsulter är med och leder utvecklingen av infrastruktur och förändringsprojekt för att möta framtidens krav på hållbara samhällen.

Intresserad av hur vi kan hjälpa din organisation?

Kontakta oss så berättar vi mer

Kontaktuppgifter

Joel Jorup

Energi & industri

Isabell Stoor

Projektledning

Vi har ambitionen att tillsammans göra världen bättre

På Sigholm tror vi på att långsiktigt utveckla förmågor för att tillsammans bygga bolaget. Med gemensamma reflektioner skapar vi en kultur med ständigt lärande.

Karriär på Sigholm

Aktuellt

nov 30, 2023 | Nyhet

Skapa affärsvärde med CSRD som hävstång

I början av 2024 skärps kraven för alla stora bolags hållbarhetsrapportering, och de flesta energibolag berörs direkt. EU-direktivet Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) blir svensk lagstiftning och innebär bland annat att hållbarhetsredovisningen ges samma status som den finansiella

sep 08, 2023 | Pressmeddelande

Sigholm ökar personalstyrkan med 24%

Sigholm, en framstående aktör inom energi- och samhällsbyggnadssektorn, meddelar en personell tillväxt på 24% genom att de inom loppet av en månad hälsat 12 nya kollegor välkomna. Genom detta stärks företagets kapacitet och kompetens för att möta de växande utmaningarna på marknaden.

aug 29, 2023 | Nyhet

Energistrategipodden live på Frihamnsdagarna 2023

Fredagen den 1 september sänder vi Energistrategipoddens första live-podd under Frihamnsdagarna i Göteborg. Under inspelningen, kommer Niclas Sigholm intervjua Per-Anders Gustafsson, vd på Göteborg Energi för en djupgående intervju om framtidens energilösningar och hållbara initiativ.Kan du inte del