Vi tror på att sätta fokus på människan i förändringen och att anpassa angreppssättet efter kundens förutsättningar

Lyckat förändringsarbete är för oss att tillsammans med kunderna hitta hållbara strukturer som främjar lärande och kompetensutveckling. Vår breda erfarenhet av processer inom energibolag gör att vi snabbt kan identifiera kundernas utmaningar och arbeta tillsammans för att hitta lösningar som skapar vinning för alla.


Strategisk planering

Vi hjälper våra kunder ta fram och förverkliga långsiktigt hållbara strategier utgående från var de står idag och de ambitioner som finns att utveckla verksamheten.

Processutveckling

Vi lär oss kundens arbetsprocesser och tar därefter fram kundspecifika förbättringsförslag som vi hjälper till att driva igenom.

Digitalisering

Med en tydlig struktur och metodik leder vi digitaliseringsprojekt för att effektivisera kundens verksamhet.


Underhållsutveckling

Med branschspecifika anpassningar av underhållsstandarder i kombination med effektiva arbetsprocesser hjälper vi våra kunder öka tillgängligheten på sina anläggningar.

Målstyrning

Vi hjälper chefer och ledare ta fram välanpassade mål och säkerställer sedan att de har rätt verktyg för att rapportera och följa upp målen i rätt forum så att de får den effekt som önskas.

Säkerhetsutveckling

Vi leder förändringsuppdrag i syfte att förbättra säkerhetsrutinerna på kundens anläggningar.


Omorganisation

Vi hjälper våra kunder analysera behovet av, motivera, kommunicera och genomföra omorganisationer. Vi anpassar omorganisationen utefter kundens målbild och hjälper till att förmedla budskapet till hela organisationen, exempelvis om syftet är att rusta organisation för framtida strategiska utmaningar eller att öka den interna effektiviteten.

Referensuppdrag

Stark tillväxt skapade behov av digitalisering och rutiner i arbetsorderflöde

Läs case
Referensuppdrag

Ny prismodell gav stabilare intäktsström och ökad kundnöjdhet

Läs case
Referensuppdrag

Organisatorisk transformation ledde till tydlighet i alla processled

Läs case

Intresserad av hur vi kan hjälpa din organisation?

Vi har jobbat både med planering, revision, drift och underhållsfrågor i många år. Vi tror att erfarenheten av att ha jobbat med driftfrågor är en stor fördel för att stötta en digitaliseringsresa hos våra kunder.Timo Isaksson

Managementkonsult
+46(0)70 290 24 20
timo.isaksson@sigholm.se

Viktor Andersson

Managementkonsult
+46(0)70 290 93 30
viktor.andersson@sigholm.se