Vi hjälper energibolag skapa hållbara investeringar och konkurrenskraftig prissättning

Vi stöttar energibolag hela vägen från bränsleinköp, genom anläggningen och till slutkundens faktura med utredningar och projektledning för att göra hållbara investeringar och skapa konkurrenskraftig prissättning. Det bästa för kunden, anläggningen och slutkunden.


Produktionsplanering

Produktionsplanering Stöttning och uppföljning av den dagliga, kortsiktiga och långsiktiga (produktionsplanen). Årsoptimering.

Prismodell

Utvärdering av befintlig prismodell, framtagande av ny modell samt stöttning vid implementering av ny prismodell.

Dataanalys

Genomlysning av produktionsdata för identifiering av förbättringsåtgärder i anläggningen för en bättre anläggnings och miljöprestanda. Hantera och kvalitetssäkra stora datamängder. Identifiera avvikelser i produktions- eller förbrukningsmönster.

Digitalisering

Utveckling av appar, automatiserad monitorering och rapportering.

Investeringsanalys & utredning

Framtagande av utredande underlag för ny- och reinvesteringar i (anläggningen). Värdering av ny teknologi.

Energiberäkningar

Kartläggning, analys och förbättringsförslag för ökat utbyte av anläggning och optimerad styrning.

Bränsleanalys & -planering

Stöttning vid planering och inköp av bränsle med hänsyn till lagringsmöjligheter och tillgång.

Drift- & underhållsstöd, projektledning

Operativ stöttning och ledning av drift- och underhållsrelaterade frågor såsom revisionsledning, anläggningsförbättringar, rondering (och den dagliga verksamheten).

Nätutredning

Genomlysning av data från fjärrvärmenätet för identifiering av svaga punkter, med visualisering för ökad förståelse.

Referensuppdrag

Cloudia - digitalisering av ett energibolag

Läs case
Referensuppdrag

Externt stöd för en opartisk bedömning av prismodell och tjänstepaketering

Läs case
Referensuppdrag

Ny prismodell gav stabilare intäktsström och ökad kundnöjdhet

Läs case

Intresserad av hur vi kan hjälpa din organisation?

Vi har jobbat både med planering, revision, drift och underhållsfrågor i många år. Vi tror att erfarenheten av att ha jobbat med driftfrågor är en stor fördel för att stötta en digitaliseringsresa hos våra kunder.Katja Lindblom

Affärsutvecklare inom energiteknik
+46(0)76 764 61 71
katja.lindblom@sigholm.se

Henrik Näsström

Säljansvarig södra Sverige
+46(0)70 290 77 07
henrik.nasstrom@sigholm.se