Det här får du om du anlitar en Sigholmare

  • Fokus på målbilden och översättning till meningsskapande
  • Kvalitet och tempo i förändringsresan
  • Stöd till ledare på samtliga nivåer i att leda transformation
  • Agilt angreppssätt, djupt rotat i mycket aktiv och visuell aktivitetsplanering för att skapa samsyn, prioritering och fokus.


Markets & Strategy


Vi levererar den marknadsinformation, de strategiska analyser och den rådgivning som våra kunder behöver för att navigera sig i systemomställningen.

Läs mer

Management


Tillsammans med våra kunderna hittar vi hållbara strukturer som främjar lärande och kompetensutveckling.

Läs mer

Projektledning


Vi är projektledare som representerar beställaren som en oberoende part och högra hand genom hela resan, från behovsanalys till överlämning av projekt och drift

Läs mer

Development


Vi är projekt- och processledare för uppbyggnaden av framtidens hållbara samhälle.

Läs mer

Kommunikation


Vi hjälper energibolag att vara relevanta, intressanta och engagerande, så att de får sina kunder att lyssna.

Läs mer

Energisystem


Vi hjälper energibolagen skapa hållbara investeringar och konkurrenskraftig prissättning.

Läs mer

Energistrategipodden®


Vi försöker förstå de utmaningar ledare inom energiintensiva organisationer och energibolag står inför och hur de hanterar dem.

Läs mer

Aurora by Sigholm®


Användarvänligt och datadrivet stöd för beslutfattande, lärande och samsyn inom produktionsplanering.

Läs mer