Sigholm Projekt är med och leder uppbyggnaden av framtidens hållbara samhälle

Sigholm Project Management takes on the complex projects with very high demands on leadership, communicative ability and follow-up. This is something that we have a long experience of and that has made us have a large network of contacts in the industry. Working actively with all stakeholders in such large projects that we are part of is absolutely crucial. Good planning and fact-driven follow-up allow everyone to see the same picture and find ways forward.


Läs mer om oss
En inblick i våra uppdrag

Förstudie för ett ångande projekt

Läs case
En inblick i våra uppdrag

Modernisering av generator ger minskade underhållskostnader

Läs case
En inblick i våra uppdrag

Tillbyggnad av lokaler för att möjliggöra bygget av Mälarenergis Block 7

Läs case
En inblick i våra uppdrag

Undervattenprojekt för att säkra en kylvattenkulvert från 70-talet

Läs case
En inblick i våra uppdrag

Förstärkning av ventilation för att minska luktproblem i Västerås

Läs case
En inblick i våra uppdrag

Fastighetsprojekt för att skapa en effektivare organisation för Mälarenergikoncernen

Läs case
Se fler uppdragscase

Våra kunder - framtidens ledare inom energi & infrastruktur

Vi anser att alla organisationer och företag behöver ta ansvar för att bidra till en bättre morgondag. För oss innebär det att skapa innovativa lösningar och påverka samhällets utveckling i en positiv och hållbar riktning. Vi hjälper företag och aktörer som vill förverkliga sina idéer, drömmar och visioner. Tillsammans skapar vi strukturen, metoderna och verktygen för att ni ska lyckasFör hållbara och meningsfulla insatser för framtidens samhälle

Rätt person på rätt plats med rätt kunskaper och vilja skapar de bästa förutsättningarna för verksamheten och engagerade medarbetare. En individuell utveckling främjar balansen mellan olika kompetensprofiler.

Jobba hos oss