Exjobb - visualisering av fjärrvärmenät

Bidra till att utveckla en ny applikation för att skapa en digital tvilling för att visualisera och modellera ett fjärrvärmenät

Sista ansökningsdatum: 2019-11-30

Energibranschen står inför stora utvecklingsbehov och -möjligheter drivet av såväl klimatförändringar, ändrade marknadsförutsättningar som digitalisering. Det är här Sigholm är med och gör skillnad. Med våra digitala tjänster för styrning och optimering av kraft- och fjärrvärmeanläggningar bidrar vi till att effektivisera såväl produktion som distribution vilket både sparar pengar och bidrar till en bättre miljö. Med ett användarcentrerat gränssnitt skapar vi engagemang och delaktighet bland medarbetarna för att öka ansvarskänslan för anläggningarnas hållbarhet och prestanda ytterligare.

Vi har nu påbörjat utvecklingen av en ny applikation för visualisering och modellering av fjärrvärmenät. Ambitionen är att skapa en digital tvilling av det fysiska nätet för att kunna följa både status i realtid och analysera olika framtida scenarier.

Vi erbjuder nu två drivna studenter möjligheten att göra exjobb hos oss under våren 2020 och bidra i utvecklingen av Aurora Grid.


Vi tror att exjobbet är intressant för studenter inom t.ex. teknisk fysik, energisystem, teknisk matematik, kemiteknik

Det är bra om ni har förståelse för följande områden:

 • Dynamisk modellering
 • Datahantering (t.ex. Python/SQL) och kvalitetssäkring av data
 • Flödesdynamik
 • Termodynamik
 • Fjärrvärmeteknik

Frågeställningen arbetar vi fram tillsammans men det skulle kunna vara någonting i stil med:

 • Metoder för att detektera kortslutningar i nätet och hur stor inverkan har de på flödesförbrukningen.
 • Ta fram metoder för hur tryckförluster i nätet kan trimmas in och valideras.
 • Analys av hur transiteringstider i nätet hos en kund förändras gentemot varierad förbrukning hos distanserade kunder.
 • Analys av flödesavvikelser och temperaturavvikelser i kundanläggningar som indikerar nätläckage eller trånga sektioner i nätet.


Sigholm Tech är ett nytänkande konsult- och techbolag med ca 30 konsulter, ingenjörer och utvecklare. Vi stöttar energi- och industribolag i strategi, verksamhetsutveckling, digitala lösningar och tekniska utmaningar. Vår starka kultur, centrerad kring innovation, kunskapsdelning och digital samordning ger alla våra medarbetare utrymme att utvecklas och påverka.  


Låter detta spännande? Vi ger er möjlighet att adressera frågeställningar och arbeta med verkliga data från våra kunder inom fjärrvärmebranschen. Ni får möjlighet till en arbetsplats på vårt kontor i Johanneberg Science Parks senaste och mest klimatsmarta byggnader vid Chalmers i Göteborg, alternativt på vårt nyrenoverade huvudkontor i centrala Västerås.

2019-11-30

Se fler lediga tjänster

Skicka in din ansökan

Ansökan görs på extern webbplats

Ansök nu
 • Omfattning: Visstid
 • Ort: Göteborg eller Västerås
 • Sista ansökningsdatum: 2019-11-30

 • Har du frågor kring tjänsten?
  Kontakta Hanna Tengelin
 • 0708-439057
 • info@sigholm.se

Känner du någon som skulle passa för tjänsten?
Dela jobbet genom sociala medier

Stockholm

Vasagatan 15, 111 20 Stockholm
Info@sigholm.se | 021-12 03 10

Västerås

Kopparbergsvägen 8, 722 13 Västerås
Info@sigholm.se | 021-12 03 10

Göteborg

A Working Lab vid Johanneberg Science Park
Sven Hultins plats 5, 412 58 Göteborg
info@sigholm.se | 021-12 03 10