CASE: En världsledande anläggning

Tillbaka

Mälarenergis block 6 är en världsledande anläggning inom beredning och förbränning av avfall. Byggnationen av det nya blocket pågick mellan 2010 och 2014 och hade som mest 600 personer involverade. Som byggprojektledare ansvarade Sigholm för entreprenadernas planering och genomförande. Genom att skapa ett välfungerande bygg-team som effektivt kunde fördela ansvar mellan sig bidrog Sigholm Projektledning till att projektets lyckade resultat. ”Det här är ett bra bevis på att vi kunde möta kundens förtroende att agera ombud mot leverantörer”, säger Isabell Stoor som var en av projektledarna.

 

Mälarenergis block 6 innehöll flertalet stora entreprenader som alla höll målen om tid, kostnad och kvalitet. Trots ett hektiskt schema agerade Sigholm spindeln i nätet för 100-tals personer på site.

 

”Sigholm hade en mycket viktig roll i projektet”, säger Magnus Eriksson som var projektchef för Block 6. ”Vi upplevde att de var kunniga, pålitliga och fick saker att hända i sina roller som projektledare.”

Nyfiken på den unika tekniken?

Läs mer om hur Mälarenergis Block 6 fungerar.

Läs mer