Utmaning

Kunden hade genom förvärv tagit över en verksamhet med ett 20-tal anläggningar och tillhörande nät. Tidigare verksamhetsutvecklingsprogram hade dålig förankring i organisationen varför en mer relevant och verksamhetsnära praktik behövdes. Kunden önskade både få en ökad kunskap som verksamhetsstyrning genom värderingar och praktisk handledning vid implementeringen av olika verktyg, så som daglig styrning och 5S.

Utförande

Höll i utbildningar av nyckelpersonal, värderingsutbildningar och workshops vid företagsgemensamma träffar. Sigholm var även med i implementering av arbetsflöden, deltog i att skapa strukturer och processer samt att inrätta ett strukturerat förbättringsarbete.

Effekt

Den grupp av nyckelpersoner som utbildades och som genomförde implementeringen tillsammans med Sigholm driver idag arbetet med verksamhetsutveckling och värderingsstyrning på ett självständigt sätt. Målet om att hjälpa kunden till egen förmåga uppnåddes. Därtill är de verktyg som implementerades för flera år sedan fortfarande levande i verksamheten. De har givetvis utvecklats, men vilar på etablerade principer. Mål som uppnåtts genom arbetet är bland annat lägre basproduktionskostnad, kortare revisioner, lägre projektavvikelser, bättre planering i underhållet och färre arbetsplatstillbud.

Artikeln publicerades: 18/03,2020

Dela artikel