Vägen till en långsiktig förvaltning

En stor bostadsrättsförening i Västerhaninge utanför Stockholm hade under de senaste åren bytt förvaltare flera gånger på grund av bristfällig leverans. Styrelsen var missnöjd med tidigare förvaltningsarbete av flera anledningar och Sigholms uppdrag blev att driva upphandlingsarbetet för en ny förvaltningsentreprenad med branschstandarden Aff (Avtal för fastighetsförvaltning)/ABFF15 som bas. Föreningen upplevde att tidigare förvaltare troligen tvingats in i avtal som de själva inte kunde leva upp till. För att inte hamna i samma missnöje igen valde projektet att använda sig av en okonventionell metod och ställa frågan kring avtalsförslag till anbudsgivarna, utifrån ett antal målsättningar och krav. 


Okonventionell men lyckad upphandlingsmetod

För att kunna landa i ett långsiktigt partnerskap och samarbetsavtal som rimmade med förväntningarna bistod Sigholm med rådgivning och aktuell branschkompetens för både teknisk och ekonomisk /administrativ förvaltning. Som strategiskt konsultstöd och medlare hade Sigholm kontakt med anbudsgivarna för att kommunicera kring bostadsrättsföreningens behov. 

Upphandlingsföreskrifter togs fram, men avtalsförslag enligt Aff stod anbudsgivarna för. Förslaget låg sedan till grund för den förhandling som Sigholm höll i. Under våren 2023 var alla parter överens om ett upplägg och avtal som matchade bostadsrättsföreningen väl och styrelsen var nöjd med utfallet. Tack vare en flexibilitet och lyhördhet hos alla parter lyckades projektet styra mot mål och enligt tidplan.

Artikeln publicerades: 12/07,2023

Dela artikel