Projektledare med ansvar för att planera, organisera, genomföra och följa upp projektet modernisering av generator 2. Projektet var uppdelat i tre delmoment, dessa var följande:
1. Omlindning av generatorer
2. Turbinåtgärder och montagearbeten
3. Ny magnetisering

Generator 2 (G2) hade original rotor- och statorlindning från 1963 som var i dåligt skick. Den dåvarande konditionen på G2 klarade inte att uppnå tillgänglighetsmålen om 90 %, de hade inträffat flertalet haverier under de senaste åren. Målet med moderniseringen av G2 var att säkra tillgängligheten till 2020, att minska underhållskostnaderna samt att trygga personsäkerheten på Block 2. Om denna moderniseringen inte skulle genomförts hade det kunna lett till både stora material- och personskador. 


Detta är ett av de mest tekniska projekt som vi har varit inblandade i, vi hade hjälp av interna specialister i projektet och med detta samarbete kunde vi säkra ett lyckat projekt.


Att vara projektledare för detta projekt innebar bl.a. att:

Ansvara för samordning och kommunikation mellan verksamheterna och projektet.
Ansvarig för förstudie samt rekommendation av teknisk lösning.
Handla upp och kontraktera projektörer och tekniskt sakkunniga.
Planera, styra, leda och samordna projektering.
Ansvar för säkerställande av att granskning utförs i projektet enligt kravspecifikationer från uppdragsansvarig.
Ansvar för att entreprenör har erforderliga planer för så som kontrollplaner, kvalitetsplaner, arbetsmiljöplaner samt miljöplaner.
Upprättande av förfrågningsunderlag enligt lagen om LUF samt kontrakttecknande tillsammans med inköpsansvarig för erforderliga upphandlingar.
Upprättande och uppföljning av planer, så som för leveransomfattning, tid, ekonomi, resurser, kvalitet och HMS.
Ansvarig för kontakter gentemot entreprenörer och leverantörer med avseende på genomförandet av moderniseringen.
Ansvar för att kontraktera besiktningsmän och att det utförs.
Ansvar för utbildningar och överlämnande till verksamhet.
Ansvar för förhandlingar med entreprenörer.

Artikeln publicerades: 18/03,2020

Projekttid: 2014 - 2017
Omlindning av generatorer
Turbinåtgärder och montagearbeten
Ny magnetisering
Tekniskt och komplext projekt
Involverade från Sigholm: 2 st

Dela artikel