Vad var kundens utmaning?

Skövde Värmeverk och Skövde Elnät skulle slås ihop till en gemensam koncern. I det arbetet behövde kunden definiera vilka strategiska prioriteringar som skulle hamna i fokus för att bäst nå målen med sammanslagningen. Vidare innebar sammanslagningen en rad praktiska frågor som exempelvis hur ekonomisystemet bäst sattes upp för att kunna följa kostnader på ett effektivt sätt. Sist men inte minst behövdes en kommunikationsplan samt material för att hantera förändringen på marknaden.


Vad gjorde Sigholm?

Sigholm bistod kunden i att ta fram en heltäckande strategisk plan, förslag på organisation och roadmap mot 2024. Samarbetet har inneburit utbildningar, workshops, analyser och materialframtagning.


Vilka effekter uppnåddes?

För kunden:

  • En genomarbetad strategi att presentera för ägare
  • En smidigare implementering av ekonomistyrning
  • En tydlig och framåtriktad kommunikation till marknad och kunder.
Artikeln publicerades: 18/03,2020

Dela artikel