Kommunikation i uppdrag är viktigt. Därför finns vår Design och Marknadsavdelning för att förenkla och förklara processer och resultat på ett målgruppsanpassat och begripligt sätt. Vi är specialiserade inom kommunikations- och marknadsfrågor med kompetenser inom grafisk formgivning, pr, copy-writing, digital marknadsföring och utformning av strategier.  

Sinfra är en inköpscentral och står för Svensk inköpscentral för infrastruktur Ekonomisk Förening, där energibolag och samhällsnyttiga företag kan vara medlemmar för att ansluta sig runt och dra nytta av ramavtal inom värme och kyla, el och fiber, vatten och avlopp och tjänster och konsulter. Bolaget har idag ca 350 medlemmar och växer varje vecka. 


Att få medlemmar att avropa på befintliga ramavtal

Projektet inleddes med en problemformulering där vi diskuterade kring hur vi skulle få befintliga medlemmar att avropa på ramavtal i högre utsträckning. Generellt sett så behövdes en generell beskrivning tas fram där kommunikationen behövde underlättas och anpassas till de kanaler där målgruppen fanns. 


En instruktionsfilm togs fram 

Vi kom fram till att en instruktion av något slag behövdes tas fram, för att beskriva hur det faktiskt går till att avropa på avtal. Projektet resulterade i en film som beskriver varje steg i processen. Filmen kommuniceras direkt av Sinfra, i anslutning till avtal och av medlemmar och leverantörer för att alla parter ska få nytta av partnerskapet. 


Se filmen: 


Artikeln publicerades: 27/10,2020
Vi på Sigholm är stolta medlemmar i Sinfra där man som medlemsföretag kan avropa på ramavtal kopplade till tjänster och konsulter. 

Dela artikel