Omfattande planeringsarbete för att säkra logistiken 

En helt ny ackumulatortank kräver planering, samordning och inte minst kommunikation. Projektet har inneburit många utmaningar, stora som små, varför det har varit viktigt att hela tiden plocka fram vår styrka som lösningsfokuserade. En av utmaningarna i detta projekt har varit den omfattande logistikplaneringen för byggnationen av fundamentet, då transporten av betong till arbetsplatsen krävde 145 betongbilar från cementstationen för att gjuta fundamentet på 860 m³. En annan utmaning uppstod under isoleringsarbetet då det upptäcktes ett läckage på cisternen trots att den varit besiktigad och godkänd av tredje partsorgan.


Lösningsfokus för att möta oförutsedda utmaningar

För att lösa logistikutmaningen behövdes en smidig och effektiv dialog med personal från berörda avdelningar för att finna en lämplig transportväg genom aktuellt arbetsområde som innefattade placering av trafikvakter och avspärrningar. Projektet kommunicerade ut den överenskomna planen till samtlig personal på Mälarenergi och entreprenörer.

För att möta utmaningarna med cisternen upprättades en åtgärdsplan tillsammans med leverantören vilket ledde till att den kunde repareras utan påverkan på varken tidplan eller driftsättning. Både kund och Sigholm Projekt som projektledare var nöjda med både resultat och att tidplanen hölls trots oförutsedda händelser. Sigholm Projekts mål är att alltid hålla tidplanen trots oförutsedda utmaningar. Det är möjligt genom ett bra projektteam och god kommunikation. Projektledaren har även haft ansvar för bland annat: 

  • Ansvar för kommunikation och samordning mellan de olika disciplinerna, styrgrupp och de berörda avdelningarna.
  • Upprättande av förfrågningsunderlag enligt LUF samt kontraktstecknande tillsammans med inköpsansvarig för erforderliga upphandlingar i projektet. 
  • Upprättande av utbildningsmaterial för anläggning samt överlämning till driftpersonal.
Artikeln publicerades: 18/03,2020Byggtid: 2016 - 2019
Höjd: 82,5 m
Diameter: 21 m
Volym: 26 000 m³
Vattenmängd: 26 000 000 liter
Betongplatta: 1 150 m³
Armering i plattan: 75 ton
Skruvade pålar: 520 st


Dela artikel