För att Mälarenergi ska kunna leverera det som de lovar även under höga effekttoppar i framtiden behövdes en ny ackumulator byggas

I detta projekt som pågick från 2016 till 2019 har Sigholm Projekt varit projektledare. Ackumulatortanken är 82,5 meter hög, 21 meter i diameter och rymmer 26 miljoner liter vatten. 

Att vara projektledare för detta projekt har betytt många utmaningar, både stora och små, att vara lösningsfokuserad är en av våra styrkor som vi värdesätter. Ett exempel på detta var det omfattande planeringsarbetet av logistiken kring byggnationen av fundamentet, då transporten av betong till arbetsplatsen krävde 145 betongbilar från cementstationen för att gjuta fundamentet på 860 m³. För att kunna tillfredsställa logistiken på transporterna behövde projektet komma överens med personal från berörda avdelningar om lämplig transportväg genom deras arbetsområden samt placeringen av trafikvakter och avspärrningar. Projektet kommunicerade ut den överenskomna planen till samtlig personal hos Mälarenergi och entreprenörer.


Ett annat exempel var vid isoleringsarbetet, då upptäcktes ett läckage på cisternen trots att den varit besiktigad och godkänd av tredje partsorgan. En åtgärdsplan upprättades tillsammans med leverantören så cisternen kunde repareras utan att tidplan för driftsättning påverkades. Vi och kunden är nöjda med att tidplanen höll även med denna oförutsedda händelse, vårt mål är att alltid hålla oss till tidplanen även om oförutsedda händelser sker. Hanteringen av denna händelse kunde ske snabbt tack vare ett bra projektteam och god kommunikation.


Vi har även haft ansvar för kommunikation och samordning mellan bland annat de olika disciplinerna, styrgrupp och de berörda avdelningarna. Andra ansvarsområden har varit upprättande av förfrågningsunderlag enligt LUF upphandling samt kontraktstecknande tillsammans med inköpsansvarig för erforderliga upphandlingar i projektet. Det har också behövts utbildning i anläggningen som vi har varit ett stöd till samt överlämning till brukande verksamhet. 

Artikeln publicerades: 18/03,2020

Höjd: 82,5 m
Diameter: 21 m
Volym: 26 000 m³
Vattenmängd: 26 000 000 l
Betongplattan: 1 150 m³
Armering i plattan: 75 ton
Skruvade pålar: 520 st
Byggtid: 2016 - 2019

Dela artikel