Prismodell som missgynnade ett flertal kundtyper

Det problem som kunden upplevde var att deras prismodell inte speglade de interna kostnaderna på ett korrekt sätt vilket medförde att det missgynnade ett flertal kundtyper. De märkte även av att ett flertal kunder valde andra värmealternativ på grund av den aktuella prismodellens struktur.   

 

Utvärdering och implementering av ny prismodell

Sigholm Tech fick ett helhetsansvar för projektet, vilket innebar validering av mätdata (kunddata), ta fram en ny prislista, säkerställa önskad intäkt, framtagning av kommunikationsmaterial, hantera anpassningar i ekonomisystemet samt genomförande av kundträffar.


Ekonomisk stabilitet och ökad förståelse hos slutkunden

Efter implementeringen av den nya prismodellen fick kunden en stabilare intäktsström över året som också matchade de interna kostnaderna på ett bättre sätt. Hedemora Energis slutkunder upplevde en ökad förståelse för hur de skulle arbeta med energieffektivisering och vilka åtgärder som lönade sig mest. Antalet förlorade kunder blev avsevärt mindre de efterföljande åren.          

Artikeln publicerades: 18/03,2020

Dela artikel