Förändringar på energimarknaden skapar behov av flexibilitet

Med utblick mot 2030 och de stora förändringar som förväntas på energimarknaden gjorde Borlänge Energis vd bedömningen att organisationen behövde ses över. Detta då digitalisering kommer öppna upp för automation och nya tjänster, teknikutvecklingen kommer medföra både fler och större volymer av alternativ kraftproduktion samtidigt som fler energibärare kommer slå igenom. Dessutom kommer nationell klimatlag och EU-lagstiftning leda till skarpare krav på omställning samtidigt som förnyelsebara kraftslag kommer öka.

Konsekvenserna av alla dessa samtidiga förändringar i samhället innebär att alla befintliga spelare på energimarknaden ställs inför många osäkerheter. Det förväntas sätta kostnadstryck på den befintliga verksamheten samtidigt som man snabbt behöver ta till sig nya tekniker för att anpassa sig efter marknaden. Förändringarna kommer innebära både hot och möjligheter för energibolagen men de måste vara snabbföränderliga för att kunna reagera på det som sker i omvärlden. Borlänge Energi behövde därför införa åtgärder som både innebar att de skyddar befintliga affärer samtidigt som de utmanar sig själva i att hitta nya.

 

Omorganisation ledd av Sigholm 

Uppdraget innebar att leda en omorganisation av Borlänge Energi, inklusive samtliga affärsområden, stödfunktioner och dotterbolag. I uppdraget ingick att:

  • ta fram en ny standard för hur organisationen är uppbyggd och vilka byggstenar den består av
  • ta fram förslag på en ny organisationsstruktur och de befattningar den innehöll
  • arbeta fram nya befattningsbeskrivningar på de tjänster som förändrades eller lades till
  • skriva fram underlag inför respektive steg i MBL-förhandlingen
  • ta fram nya principer kring hur man arbetar med befattningar, roller och ansvar samt identifiera, genomföra och följa upp de aktiviteter som krävdes för att genomföra en lyckad omorganisation
  • framtagning av kommunikationsmaterial för att förpacka budskap i form av en hemsida innehållande filmmaterial, organisationsscheman, motiveringar och andra visualiseringar samt ett forum där de inblandade projektmedlemmarna från ledningsgruppen kunde besvara medarbetares löpande frågor med stöttning av Sigholm.


Arbetet utmynnade i en organisation med 271 medarbetare utspridda på 5 affärsområden och 4 stödfunktioner som tillsammans innefattar 150 unika befattningar. 39 nya befattningsbeskrivningar arbetades fram som underlag till MBL-förhandlingen där 21 medarbetare inkluderades i en omplaceringsutredning. Samtliga 21 medarbetare godkände de erbjudanden på nya tjänster som de fick.

Artikeln publicerades: 08/09,2021

Dela artikel