Projektledare med ansvar för framtagande av behovsanalys, förstudierapport, projektplan och handlingar inför om- och tillbyggnad av lokaler. De lokaler som behövs är kontor, omklädningsrum, verkstad, förråd samt utvändiga ytor.


 • Upprättande av projektorganisation.
 • Ansvar för samordning och kommunikation med beställare, verksamhet, skyddsombud och intressenter.
 • Rapportering till styrgrupp.
 • Definiering och planering av projektomfattning.
 • Leda personalintervjuer, workshop och materialinventeringar.
 • Framtagning av beslutsunderlag.
 • Framtagning av resursplan.
 • Upphandling, kontrakttecknande och ledning av projektörer.
 • Upprättande och uppföljning av projektkalkyl och budget.
 • Styrning och uppföljning projektörernas leveranser.
 • Framtagande och uppföljning tidsplaner.
 • Ansvar för framtagande av projekt-, miljö- och arbetsmiljöriskanalyser.
 • Samordning och kommunikation med berörda myndigheter.
 • Upprättande av förfrågningsunderlag för bygg och markentreprenader.
Artikeln publicerades: 18/03,2020

Projekttid:  2018 - 2020
Invändiga ytor: ca 250 m²
Utvändiga ytor: ca 2600 m²

Dela artikel