Framtagning av förstudie och projektplan för att förverkliga byggnationen

År 2018 påbörjades byggnationen av Block 7, Mälarenergis kraftvärmeverk som möjliggör en fossilfri uppvärmning från och med i år, 2020. För att en sådan här byggnation ska vara möjlig krävs en gedigen projektplan för att tillgodose alla behov och se till så att processerna följs enligt plan. Sigholm Projekt fick då i uppdrag att arbeta fram en behovsanalys, förstudierapport, projektplan och handlingar inför om- och tillbyggnad av lokaler som skulle stödja bygget av Block 7. Lokaler som behövde upprättas var kontor, omklädningsrum, verkstad, förråd samt utvändiga ytor.  


Kommunikation är grunden i våra uppdrag 

Projektledaren upprättade en projektorganisation och ansvarade för samordning och kommunikation med beställare, verksamhet, skyddsombud och intressenter. Kommunikation är grunden för oss på Sigholm och för oss är det viktigt att detta genomsyras i alla uppdrag och varje steg. 

Projektledaren ansvarade bland annat för: 

 • Rapportering till styrgrupp.
 • Definiering och planering av projektomfattning.
 • Leda personalintervjuer, workshop och materialinventeringar.
 • Framtagning av beslutsunderlag.
 • Framtagning av resursplan.
 • Upphandling, kontrakttecknande och ledning av projektörer.
 • Upprättande och uppföljning av projektkalkyl och budget.
 • Styrning och uppföljning projektörernas leveranser.
 • Framtagande och uppföljning tidsplaner.
 • Ansvar för framtagande av projekt-, miljö- och arbetsmiljöriskanalyser.
 • Samordning och kommunikation med berörda myndigheter.
 • Upprättande av förfrågningsunderlag för bygg och markentreprenader.
Artikeln publicerades: 18/03,2020Projekttid: 2018 - 2020
Invändiga ytor: ca 250 m²
Utvändiga ytor: ca 2600 m²

Dela artikel