Automatisering och optimering av samarbetsmodell

Energisamarbete Väst är ett initiativ av Vattenfall och är ett samarbete mellan fjärrvärmeanläggningarna i Vänersborg och Trollhättan samt industrin Alloys, som tillverkar metallegeringar.

Värmebehov som understiger den mängd som kan produceras

Alloys levererar högkvalitativ spillvärme från sin industri in till fjärrvärmenätet i Vänersborg. Tack vare detta överstiger ofta den värme som kan tillhandahållas i nätet det värmebehov som finns i staden. Överskottsvärmen från Vänersborgs nät levereras då genom en sju kilometer lång markledning med destination Trollhättan. Vid tillfällen då det anses mer optimalt eller om ingen spillvärme erhålls vid vissa tidpunkter, som vid underhållsstopp, kan värmen även transporteras i motsatt riktning.

Gemensam körplan som sparar både pengar och miljö

Här finns mycket optimeringspotential. Det finns möjlighet att spara in på mycket pengar och miljöpåverkan genom att identifiera det mest optimala produktionssättet gällande väder och produktionsenheternas tillgänglighet. Med hjälp av Aurora by Sigholm kan de tre samarbetsparterna ta fram en gemensam körplan för produktionen som ger en potential att se kommande dagars förutsättningar samt ger en transparens i kommunikationen kring nuläget.

Automation och visualisering som underlättar och ger högre kvalitetssäkring

Utöver produktionsoptimering stöttar Aurora by Sigholm även Energisamarbete Väst för att fördela intäkterna för den driftnytta som samarbetet ger, där en avräkning genomförs varje månad. Med hjälp av Aurora by Sigholm automatiseras och visualiseras avräkningen på ett förståeligt sätt. Driftnyttan är den teoretiska besparingen som samarbetet gett, genom ledningen och spillvärmen. Man jämför då med driftfallet om dessa inte hade funnits. Genom att automatisera beräkningsprocessen där alternativet är att göra en manuell beräkning, besparas mycket tid samt ger en högre kvalitetssäkring. Med en gemensam visualisering av körplanen, produktionsutfall och driftnytta i Aurora by Sigholm, ökar transparensen och medvetenheten kring samarbetets värde.

Läs mer om Aurora By Sigholm

Artikeln publicerades: 18/03,2020

Dela artikel