Vid behov av stöd för stora och innovativa CCS-projekt med tydlig klimatnytta finns möjligheten att ansöka om stöd från EU:s Innovationsfond. Ansökningsprocessen är omfattande och kräver detaljerad anpassning enligt utlysningstexten. Sigholm har för en kunds räkning genomfört ett uppdrag att koordinera och ta fram delar av underlaget för en ansökan till EU:s innovationsfond avseende ett CCS-projekt. 

Effektiv projektkoordinering för CCS-ansökan

Även om kunden naturligtvis har en djup förståelse för sitt CCS-projekt krävdes extern support för att se ansökan med nya ögon och upptäcka eventuella brister eller luckor i ansökningshandlingarna. Dessutom var det nödvändigt att samordna arbetet och säkerställa att de olika delarna av ansökningsmaterialet, författade av olika experter, harmonierade sömlöst. Dessutom visade det sig att en del kapitel behövde omformuleras och kompletteras med ny information. Sigholm bistod även med kontakter till externa specialister för att lyfta ansökan ytterligare.

Effektiv kommunikation och samarbete för framgång i ansökningsprocessen

Artikeln publicerades: 29/08,2023

Johanna Ek Wahlqvist, Projektledare

Dela artikel